Felhasználási feltételek


üdvözöljük a "CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál" oldalon, a CREDINFO Kft. által üzemeltetett online hitelinformációs és vállalkozásfejlesztési hálózati szolgáltatáson.
Ez a honlap a CREDINFO Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9. Képviselő: Benczur Nándor ügyvezető igazgató; adószám: 14630992-2-07; Cégjegyzékszám: Cg.07-09-015856; Számlaszám: 10300002-10447152-49020014) - tulajdona.

A Portál használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

1. A SZOLGÁLTATÁS


A szolgáltatást a Credinfo Kft. nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
a.) amennyiben regisztrálja magát a rendszerben, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
b.) a jelszó titokban tartásáért ön felel;
c.) a Credinfo Kft -t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
d.) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;
e.) hozzájárul ahhoz, hogy a Credinfo Kft kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és
f.) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

A Credinfo Kft fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, (képmásával), e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:
o védjegyet sért,
o mai vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve.
o más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
o obszcén vagy trágár kifejezés,
o rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,
o burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a Credinfo Kft. fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Credinfo Kft. tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a Credinfo Kft. jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.
A Credinfo Kft. nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a Credinfo Kft. összegyűjtse, felhalmozza és a Credinfo Kft. rendszerébe integrálja, valamint az így az Öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Credinfo Kft. semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a „CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál”-on.
A Credinfo Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

2. FELHASZNÁLÓI MAGATARTÁS


Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.
Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Credinfo Kft. fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak akár az üzenettáblákon magánüzenetek formájában, vagy bármely más módon.

3. TARTALOM FELTÖLTÉS


Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a „CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál”-on elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, videó anyagokat, személyes adatokat, céginformációkat, listákat, személyes üzeneteket - és bármely tartalom következményeit is.
A Credinfo Kft. nem ellenőrzi a felhasználók által a többi felhasználó rendelkezésre bocsátott tartalmakat (microsite, üzleti partner közvetítő rendszer, "találmánybörze" stb.). A Credinfo Kft mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Credinfo Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Credinfo Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Credinfo Kft. minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
- A „CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál” szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
- Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a „CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál” szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;
- A Credinfo Kft. számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);
- Más felhasználóktól információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
- A „CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál” szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
- Megszerzett anyagok publikálása;
- Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
- Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve a saját (credinfo) weblapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az üzenetküldő rendszerben, az oda nem illő zavaró, agresszív hozzászólásokat. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek.
- Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
- Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Credinfo Kft. támogatja vagy hagyta jóvá;
- Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
- Vírusok, férgek, hibák, „trójai falovak” vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
- Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
- Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

4. A FELHASZNÁLÓ KÉRÉSÉRE TÖRTÉNŐ ADATMÓDOSÍTÁS


Az e-mail cím átírásához vagy a felhasználói fiók törléséhez a Credinfo Kft. azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a Credinfo Kft. kérheti, hogy a felhasználó
a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
vagy azt, hogy küldje el a Credinfo Kft. részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
vagy személyazonosságát egyéb, a Credinfo Kft. által elfogadott módon bizonyítsa

5. ELHUNYT SZEMÉLYEK REGISZTRÁCIÓI


A halottakkal kapcsolatos ügyintézést a Credinfo Kft csak személyesen tud elfogadni. Ilyen esetben kérjük vegye fel a kapcsolatot a Credinfo Kft -vel az info@credinfo.eu címen.

6. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA


A Credinfo Kft. kizár bármely és minden felelősséget a „CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál” szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Credinfo Kft. kizár bármely és minden felelősségét az egyes felhasználók által tanúsított magatartásért.
A Portál szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a „CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál” szolgáltatáson keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.
Ön beleegyezik abba, hogy a „CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál” szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Credinfo Kft. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik.
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

7. KÁRTALANÍTÁS, KÁRTÉRÍTÉS


Ön beleegyezik abba, hogy a Credinfo Kft -t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön „CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál” szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Credinfo Kft. írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

8. NEMZETKÖZI HASZNÁLAT


Az Internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az Interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.
A „CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál” szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a „CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál” szolgáltatáson keresztül lehet elérni, vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, "abban a formában, ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

9. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE


A Credinfo Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával - azaz a „CREDINFO – Nemzetközi Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési Portál” történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

2009/09/07

Bejelentkezés
Ingyenes Regisztráció itt!