Adatkezelési szabályzat

1. AZ ADATKEZELŐ NEVE:


CREDINFO Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban CREDINFO Kft.)

2. AZ ADATKEZELŐ CÍME:


8000 Székesfehérvár, Budai út 9.

3. ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI AZONOSÍTÓJA:


04101-0001

4. ELÉRHETŐSÉG:


info@credinfo.hu

5. AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:


az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a „CREDINFO - Nemzetközi On-line Hitelinformációs és Vállalkozásfejlesztési rendszer” internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:


a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

7. A KEZELT ADATOK KÖRE:


A.) A felhasználó által kötelezően megadott adatok név, vállalkozás neve és publikus adatai, és e-mail cím, (az adatokhoz - a gazdálkodási adatok, hiteligénylések, nem publikus céginformációk stb. kivételével - Vállalkozásfejlesztési Portál © összes felhasználója hozzáférhet, a felhasználó által megadott egyes céginformációkhoz csak kiválasztott partnerei férnek hozzá).
B.) A felhasználó döntése alapján a felhasználói fiókban megadott adatok: pl. felhasználó lakcíme, telefonszáma, foglalkozása, iskolái, munkahelyének, vállalkozásának adatai és üzenetei, stb. (az egyes itt megadott adatokhoz a felhasználó döntésétől függően vagy csak személyes ismerősei vagy a Vállalkozásfejlesztési Portál © összes használója hozzáfér).
C.) A Vállalkozásfejlesztési Portál © megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Vállalkozásfejlesztési Portál © a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.


8. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:


Internet alapú on-line szolgáltatások nyújtása, beleértve az on-line hitel igénylések fogadását és más címzetthez történő továbbítását, az egyes csatlakozott mikrofinanszírozó szervezetek által tárolt, adósok általi „saját” mikrohitel nyilvántartási adatok lekérdezési lehetőségét, és a mikrohitel nyilvántartási adatok központi ellenőrző szervekhez történő továbbítását is.
A.) A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása, (dokumentumok letöltésének lehetősége, üzenetek küldése), valamint a megrendelt (regisztrált) szolgáltatás (Pl. on-line gazdálkodás elemzés, hitelképesség vizsgálat, üzleti partner keresés, vállalkozói hálózat létrehozása, MFI hálózat létrehozása, találmánybörze használata, on-line mikrohitel igénylés, on-line hitelnyilvántartási adat lekérdezés stb.) elérhetőségének lehetősége.
B.) A felhasználó önkéntes döntése alapján a felhasználói fiókban megadott adatok estében belső internetes közösség alkotása (Pl.: project team szervezése, értékesítési hálózat létrehozása stb.), a felhasználók azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó - leiratkozással - megtilthatja.
C.) A Portál megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:


A.) A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek, (a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanapon belül töröljük az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Credinfo Kft. a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
B.) A felhasználó döntése alapján a felhasználói fiókban megadott adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a felhasználói fiókban megjeleníti, illetve személyre szabott reklámok esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.
C.) A Portál megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 6 napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja. A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a Portálon. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.


10. A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE:


A törlési igényt e-mailben az info@credinfo.eu címre kell eljuttatni. A Credinfo Kft. a törlési igény beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a felhasználói fiókban szereplő (A és B pont) adatok nem állíthatóak helyre.

11. SZEMÉLYRE SZABOTT REKLÁMOK:


A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a Credinfo Kft. személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 7.B. pontban található adatokat a Credinfo Kft. felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó - leiratkozással - megtilthatja.

12. ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE:


CREDINFO Kft.

13. ADATFELDOLGOZÓ CÍME:


8000 Székesfehérvár, Kinizsi u. 28.

14. ADATFELDOLGOZÁS MEGNEVEZÉSE:


a info@credinfo.eu címre érkező törlési igényeket hajtja végre, valamint jogszabályban meghatározott módon, illetve a felhasználók személyes rendelkezései szerint adat továbbítást végez.

15. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:


A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Datatrans Kft. és az Interware Kft. szervertermeiben telepített, védett, dedikált szervereken tároljuk.

16. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE:


Az RVA fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

17. A FELHASZNÁLÓK JOGAI SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN:


Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@credinfo.eu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

18. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK:


A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (Adatvédelmi Biztos Hivatala, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.) További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a info@credinfo.eu e-mail címen.

2018/05/24

Bejelentkezés
Ingyenes Regisztráció itt!